Forskning

Kategori: Uncategorised Publisert mandag 23. februar 2015

Det finnes mange  artikler og fagbøker som omhandler viktigheten av høytlesning helt fra spedbarnsalderen.

Jeg har samlet noen av de viktigste Tryllekino-relaterte artiklene som er lette å søke opp på internett her:

 

Advarer mot iPad i barnehagen - NRK

Barnehagene dårligere enn ventet - forskning

Barnehagens språkmiljø - Lesesenteret

Barns lek og språkutvikling kan ikke atskilles - Utdanningsforbundet 

Bedre språk med godt forhold til pedagogen -Barnehage.no 

Bløffen om barns digitale kompetanse - Aftenposten  

BOKTRAS - Lesesenterets utviklingsprosjekt - Lesesenteret UiS

Data kan gi barn stresshjerne

Den flerkulturelle barnehagen eller en barnehage med minoriteter? - masteroppgave ved UiO av Yvonne Henriksen

Den magiske leken - Senter for barnehageutvikling (SEBU) 

Den språklige faktor - doktoravhandling av Knut Erik Aagaard

Det er viktig å lese høyt - Gyldendal  

Det er sammenheng mellom barnehagekvalitet og frafall i skolen - Aftenbladet 

Dette lærer du ved å lese for barnet ditt - Familieverden   

Digitale medier er verktøy - ikke leketøy - Aftenposten

Drama i barnehage - Daria

Dyslexia prevention in Multilingual Children: A Longitudinal Outcomes Study

Effektiv behandling for barn med autisme - Forskning

Estetiske glipptak - Aftenposten

Eventyr og språklæring - grom  

Eventyrlesing for barn - av Kjell Totland  

Familiens påvirkning -Dyslexi Norge

Forebygging av lese- og skrivevansker i barnehagen -  Digitale utgivelser ved UiO (DUO)

Forebygging - tidlig innsats - Dyslexi Norge

Foreldres høytlesning for barn er halvert på ti år - Bergens Tidende  

Forsker: Tospråklighet er først og fremst en fordel for ressurssterke - Aftenposten

Født i Norge, har gått i barnehage, men kan ikke språket - Osloby

God kvalitet i barnehagen kan forebygge språk og atferdsvansker - Barnehage.no 

Gode lesere blir smartere - Goboken   

Gode råd til leselykke - klikk.no

Guttene deltar ikke i språkaktivitetene i barnehagen - Forskning

Guttene henger etter - allerede i barnehagen - NRK

Gutter kan få 250 timer mindre språk enn jenter i løpet av barnehageårene - barnehage.no / forskning

Gutter mindre interessert i språkaktiviteter i barnehagen - Lesesenteret UiS

Helse i hvert ord - Lesesenteret UiS 

Hvordan helter i barnelitteraturen kan hjelpe verdensmestre i usynlighet ut av skapet eller peisen - barnsbesteblogg.no  

Hvorfor er vintermørket så hyggelig- Forskning

Hvorfor er sang og musikk viktig for barn og unge? - av Henriette Almåsbakk Skogmo Laila Katarina Olsen

Ikke tospråklig men halvspråklig - Kommunal rapport

Ikke tospråklige men halvspråklige - Human Rights Service (HRS)

Ingen har færre lærere enn norske barnehagebarn - NRK    

Innsatsen mot frafall starter i barnehagen - Aftenposten 

Ipad til barn - Foreldre.no  

iPad til de minste? - av Nina Sanner Cand. Psychol

Kan barna gjøre internett trygt? - IKT Norge

Klar sammenheng mellom treåringers ordforråd og leseferdigheter i skolen - publikasjon i PPR (doc)

Knekk lesekoden med sanger vi alle kan - Fava

Kultur for lesing - Lesesenteret

Kvalitet i barnehagen - av Professor Thomas Nordahl

La ord komme i fokus - Digitale Utgivelser ved UiO (DUO) 

Lek for livet - Barnehageforum

Les for livet - Forskning

Lese- og skrivevansker - Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped)

Leseopplæringen har allerede begynt - Goboken    

Lett med lesebrett - Foreningen !les

Lett å mobbe digitalt - Forskning

Lite inkluderende barnehager - Forskningsrådet

Lurvehætte og hennes søstre. Hvordan kommuniserer eventyr med barn? - av Hansjörg Hohr - NTNU

Manfred Spitzer: Advarer mot digital demens- Dagbladet 

Minoritets-elever sliter med tynt ordforråd - VG

Minoritesspråklige barn og voksne i barnehage : drama som mulig samspillfremmende tiltak - DUO

Minoritetspråklige barnehagebarn - Lesesenteret UiS   

Mobbing bak en skjerm - Aftenposten

Morsmål styrker norskhet - Forskning

Morsmål viktig for elevenes læring - Utrop

Musikk og språkutvikling- VOX.no 

Nettbrett den nye barnevakten - ekspert slår alarm om bruk - VG

Nettbrett gjør barn dårligere til å leke - Barnehage.no     

Nyttig verktøy eller avsporing? - Forskning

Nå er mannen bak "Digital demens" i full krangel med norske eksperter- Dagbladet    

Oppdager dysleksi hos femåringer - UiB

Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - Utdanningsforbundet

Repetert lesing - Lesesenteret UiS    

Sang letter språktilegnelse for barn - Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO) 

Sang og musikk - Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA)

Sang og musikk kan bidra til bedre språkutvikling - Utdanningsdirektoratet

Skjønner mindre og leser dårligere på skjerm - Forskning

Språk i barnehagen - Utdanningsdirektoratet

Språk, identitet og personlighetsutvikling - Gyldendal

Språk og atferdsvansker sett i et minoritetsspråklig perspektiv - Utdanningsforskning -

Språk og helse - Kameratstøtte    

Språk, stimulans og læringslyst - Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA)

Språk, tenkning og tospråklighet - av Sonil Loona (Psykolog og Seniorrådgiver ved NAFO)

Språkkartlegging, T.R.A.S. og risiko for dysleksi - masteroppgave av Hilde Skaaland UiB

Språkkompetanse går ikke ut på dato - Blogg.regjeringen.no

Språklig gigantsatsing - Dagsavisen 

Språkmiljø og språkstimulering i småbarnsalderen - Regjeringen

Språksvake barn får store problemer - NRK   

Språksvake barn sviktes - Utdanningsnytt

Språktiltak Oslobarnehagen må endres - Aftenposten

Språkvansker gir ensom lek - Forskning

Statistikk - Dyslexi Norge

Steve Jobs lot ikke barna sine bruke Ipad - Aftenposten

Steve Jobs was a low tech parent - New York Times

Store forskjeller i språkforståelse mellom en- og tospråklige barn - Aftenposten

Strukturert ordforrådsarbeid i førskolealder - Statped

Svake elever sliter mest med lesing på skjerm - Forskning

Syng for barna! - Forskning

Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen - Regjeringen

The Uses of Fairy Tales in Psychotherapy - Bette U. Kiernan, MFT

Tidlig innsats for livslang læring - Regjeringen

Tidlig innsats gir mindre frafall - Forskning

Tidlig læring avgjør - Dagsavisen

Tidlig læring avgjørende - Læringslivet

Tidlige kognitive markører for utvikling av dysleksi - UiB

Tilstrekkelige ferdigheter i norsk? - Doktoravhandling av Gunhild Tveit Randen 

Tiltak i forhold til høysensitive barn i barnehagen

To av tre barnehageansatte er ufaglart - Atenposten

Vanskeligere enn antatt å være tospråklig - Utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO

Vi risikerer å miste kontakt med barna våre - Aftenposten     

Viktig med høytlesning - Familieverden 

Vil språkteste fireåringer - Dysleksi Norge

What the internet is doing to our brains - video

Å ikke prioritere norsk i barnehagen er uansvarlig- Lesesenteret UiS 

Å lese for barna utvikler hjernen deres - Forskning

Å lese for livet - av Liv Villand

Å lese bøker med gjentakende mønster - Lesesenteret UiS

Å lære to språk - Norsk Helseinformatikk

 

 

Noen bøker på norsk og på engelsk:

Brudal, Paul Jan: Det ubevisste språket - psykologi og symbolbilder i folkeeventyrene 

Bettelheim, Bruno : Eventyrets fortryllelse i psykoanalytisk belysning  

Faglitteratur - NAFO HiOA

Fromm, Erich: The forgotten language: an introduction to the understanding of dreams, fairy tales and myth (PDF)

Les for meg pliiis - om barn, litteratur og språk - Lesesenteret

Ordforråd hos flerspråklige barn - av Kirsten Meyer Bjerkan, May- Britt Monsrud, Anne Cathrine Thurmann- Moe   

Sæbø, Aud Berggraf: Drama i barnehagen

 

 

Treff: 4461